Rivning

Rivning Stockholm 

Vi erbjuder professionell rivning i Stockholm och kan ta oss an både stora och mindre uppdrag - hos dig som privatperson, hos företag eller i samband med större entreprenader och byggprojekt. Rivning i vår regi sker alltid med en rejäl riskbedömning som grund. 

Vi ser till att undersöka vilket material det handlar om och hur man på bästa - och säkraste - sätt kan ta sig igenom detta. Vårt team har lång vana av att arbeta tillsammans och kan genom detta också göra jobbet snabbt och effektivt - utan att tumma på säkerheten. 

Vi kan hjälpa dig som privatperson med rivning av ditt gamla badrum - likväl som vi kan hjälpa till med att riva villor och större byggnader. Vem som helst kan förstöra, men för att genomföra en korrekt och trygg rivning krävs det kompetens. Låter detta intressant? Kontakta oss redan idag. 

355 betonghåltagning rivning
355 betonghåltagning rivning Stockholm

Rivning Stockholm - steg för steg 

Det första steget i samband med att du anlitar oss för en rivning i Stockholm är att vi undersöker det som ska rivas. Vilket material handlar det om? Finns det risk för exempelvis asbest? Vilka saker går att återvinna? Inventeringen är en väsentlig del av arbetet. Minsta misstag här kan få förödande konsekvenser - inte minst sett till nämnda asbest. Finns detta ämne i byggmaterial så måste en sanering ske innan rivningsarbetet sätter igång. 

Steg två handlar om rivningslov. Större byggnader inom detaljplan kräver ett rivningslov och vi kan hjälpa dig med ansökan om detta. Genom inventeringen vi genomför så ges du en bättre chans att få rivningslovet beviljat. 

Steg tre innebär sanering - om sådan krävs. Sanering av exempelvis asbest bör göras i olika faser och med ett material åt gången. Det ger den bästa lönsamheten och minst risk för att andra detaljer ska kontamineras.

Vi utesluter riskerna och arbetar med säkerhet i fokus 

Rivningen å sin sida bygger - som sagt - på en riskbedömning. Vi går igenom vilka faror som finns och hur man kan agera för att minimera dessa. Det handlar om både säkerhet för oss själva - men även för närliggande egendom. 

Vi använder all nödvändig säkerhetsutrustning och ser till att följa de vedertagna regler och föreskrifter som finns. Under rivningen så arbetar vi metodiskt och ser till att frakta bort - och sortera - avfall och material allt eftersom. Just sorteringen är viktig. 

Vi ser till att följa de miljölagar som finns och återvinner det som är möjligt - medan resten skickas vidare till återvinningen och i enlighet med miljölagarna. Vi tar vårt ansvar i denna viktiga fråga. Det finns nästan alltid material och annat som kan användas i andra sammanhang. 

Lång erfarenhet av rivning i Stockholm 

Vårt företag har lång vana och erfarenhet av rivning i Stockholm. Vi har en uppdaterad maskinpark som gör att vi kan ta oss an alla typer av projekt. Vill du veta mer om oss och hur vi arbetar? 

Vi sätter dig gärna i kontakt med några av våra tidigare kunder. Våra referenser är viktiga för oss då dessa visar att vi erbjuder kvalitativa rivningar till bra priser - utförda inom överenskommen tid. Vi hoppas att du blir en av dessa i framtiden. 

Behöver du hjälp med att riva någonting i Stockholm? Vi är bara ett samtal bort. Välkommen!

rivning stockholm 355 betonghåltagning
Framtidens företag inom håltagning och rivning!
Kontakta oss